புரிதல் பற்றிய ஒரு புரிதலும் அதன் அவசியமும் 1

புரிதல் பற்றிய ஒரு புரிதலும் அதன் அவசியமும் எது சரியான புரிதல்? ஒவ்வொரு சிந்தனை,செயல்கள் சரியான புரிதலில் இருக்கிறேனா? சில வருடங்களுக்கு முன்பு லங்காவி என்ற தீவில் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிஷங்கர் சார்பாக ஒரு யோகப்பயிற்சியில் கலந்து கொண்டேன். அதில் ஒரு…

Continue Readingபுரிதல் பற்றிய ஒரு புரிதலும் அதன் அவசியமும் 1
Read more about the article SSV உண்மைக்கதை 8:  ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் கேட்டதை கொடுத்தாரா, கொடுப்பவரா?
அன்னதானம்

SSV உண்மைக்கதை 8: ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் கேட்டதை கொடுத்தாரா, கொடுப்பவரா?

SSV உண்மைக்கதை 8 Dec 4, 2020 ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர்- மேல மருங்கூர் என்ற குக்கிராமத்தில் அருள் பாலித்துக்கொண்டு இருக்கும் – ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் கேட்டதை கொடுத்தாரா, கொடுப்பவரா?  SSV உண்மைக்கதை 8 ஏன் நான் அக்கரை எடுக்க…

Continue ReadingSSV உண்மைக்கதை 8: ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் கேட்டதை கொடுத்தாரா, கொடுப்பவரா?