புரிதல் பற்றிய ஒரு புரிதலும் அதன் அவசியமும்

புரிதல் பற்றிய ஒரு புரிதலும் அதன் அவசியமும் 4 புரிதலும் அதன் அவசியமும் 4........ 27 1 2021 அன்று இரவில் ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் வாட்சப் குழுவில் நம்பிக்கை சம்பந்தமாக சில விஷயங்கள் பேசினேன். உடனே தம்பி சிவஞானம் என்னிடம்…

Continue Readingபுரிதல் பற்றிய ஒரு புரிதலும் அதன் அவசியமும்

புரிதல் பற்றிய ஒரு புரிதலும் அதன் அவசியமும் 3

எது சரியான புரிதல்? நான் உண்மையான சரியான புரிதலில்தான் இயங்குகிறேனா? நமக்கு பருவ வயது வந்ததும், பல வித உணர்வுகளுக்கு ஆளாகின்றோம். அந்த உணர்வுகளை வெளிப்பாடு செய்ய சமுதாயம் திருமணம் போன்ற விஷயங்களை செய்து வைக்க பரிந்துரை செய்கிறது. திருமணம் என்பது…

Continue Readingபுரிதல் பற்றிய ஒரு புரிதலும் அதன் அவசியமும் 3

புரிதல் பற்றிய ஒரு புரிதலும் அதன் அவசியமும் 2

எது சரியான புரிதல்? ஒவ்வொரு சிந்தனை,செயல்கள் சரியான புரிதலில் இருக்கிறேனா? நுட்பமாக நமது புரிதலை பற்றி ஆழ்ந்து ஆராய்ந்தாள், நாம் நமது வாழ்வின் நோக்கத்தை ஆராய்ந்து, அறிந்து, அதை அடையும் முயற்சி யில் போதிய எண்ணங்கள் போட்டு, நமது எண்ணங்களை வழி…

Continue Readingபுரிதல் பற்றிய ஒரு புரிதலும் அதன் அவசியமும் 2