புரிதல் பற்றிய ஒரு புரிதலும் அதன் அவசியமும்

புரிதல் பற்றிய ஒரு புரிதலும் அதன் அவசியமும் 4 புரிதலும் அதன் அவசியமும் 4........ 27 1 2021 அன்று இரவில் ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் வாட்சப் குழுவில் நம்பிக்கை சம்பந்தமாக சில விஷயங்கள் பேசினேன். உடனே தம்பி சிவஞானம் என்னிடம்…

Continue Readingபுரிதல் பற்றிய ஒரு புரிதலும் அதன் அவசியமும்

புரிதல் பற்றிய ஒரு புரிதலும் அதன் அவசியமும் 3

எது சரியான புரிதல்? நான் உண்மையான சரியான புரிதலில்தான் இயங்குகிறேனா? நமக்கு பருவ வயது வந்ததும், பல வித உணர்வுகளுக்கு ஆளாகின்றோம். அந்த உணர்வுகளை வெளிப்பாடு செய்ய சமுதாயம் திருமணம் போன்ற விஷயங்களை செய்து வைக்க பரிந்துரை செய்கிறது. திருமணம் என்பது…

Continue Readingபுரிதல் பற்றிய ஒரு புரிதலும் அதன் அவசியமும் 3

புரிதல் பற்றிய ஒரு புரிதலும் அதன் அவசியமும் 2

புரிதல் பற்றிய ஒரு புரிதலும் 2... இக்கட்டுரை 3-1-2021பிரசுரிக்கப்பட்டது. 25/1/2024ல் மீண்டும் சில வற்றை சேர்த்து மறு பிரசுரம் செய்கிறேன். சிவப்பு வர்ணத்தில் உள்ளவைகள் புதிய சேர்த்தல் நமது எண்ணங்களை கூர்ந்து கவனித்தலின் அவசியம் பற்றி பல வல்லுனர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர். தன்னையே…

Continue Readingபுரிதல் பற்றிய ஒரு புரிதலும் அதன் அவசியமும் 2