புரிதல் பற்றிய ஒரு புரிதலும் அதன் அவசியமும்-யார் பொறுப்பு?

புரிதல் பற்றிய ஒரு புரிதலும் அதன் அவசியமும்-5 நிர்வாகம் என்றால் என்ன? ஒரு  அலசலும் ஆராய்தலும்-February 7, 2021 யார் பொறுப்பு? நான் மேல மருங்கூரில் கோவில் கட்ட முயற்சியில் ஈடு படத்திலிருந்து நிர்வாகம் என்றால் என்ன என்று தெரியாது என்று…

Continue Readingபுரிதல் பற்றிய ஒரு புரிதலும் அதன் அவசியமும்-யார் பொறுப்பு?