புரிதல் பற்றிய ஒரு புரிதலும் அதன் அவசியமும்-7

கலாச்சாரம் பற்றிய ஒரு புரிதல்-எது சிறந்த அல்லது கேவலமான கலாச்சாரம் கற்றது கைமன்னளவு கல்லாதது கடல் அளவு என்பார்கள். எனக்கு தெரிந்த ஒன்றிரண்டு கலாச்சார கருத்துக்கள் கூறும் முன் கலாச்சாரம் என்றால் என்ன என்ற ஒரு புரிதல் வேண்டும். கலாச்சாரம் என்றால்…

Continue Readingபுரிதல் பற்றிய ஒரு புரிதலும் அதன் அவசியமும்-7

புரிதல் பற்றிய ஒரு புரிதலும் அதன் அவசியமும்-6

மேலமருங்கூர் பற்றி எனது சுய கண்ணோட்டம் நமது புரிதலை ஒரு ஆராய்தல் ஒரு சினிமாவில் ஆர்யா மனித மிருகம் பற்றி பேசியது பல முறை வாட்ஸப் குழுவில் பகிர்ந்தது தெரிந்ததே. ஆர்யா பேசியதில் ஒரு குற்றம் கண்டேன். அதை பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.ஆர்யா…

Continue Readingபுரிதல் பற்றிய ஒரு புரிதலும் அதன் அவசியமும்-6