விழிப்புணர்வின் அவசியம் என்ன 2?

விழிப்புணர்வின் அவசியம் என்ன 2 ல் முக்கியமாக தம்பி MKG சண்முகத்துக்கு எழுதியது.விழிப்புணர்வின் அவசியம் என்ன 2 ல் நான் விவாதிக்கப்போவது நானும் தம்பி MKGS உடன் 3 7 2022ல் இரவில் கைத்தொலைபேசியில் பேசிய விபரங்கள் பற்றியது.நான் தம்பிக்கு போன்…

Continue Readingவிழிப்புணர்வின் அவசியம் என்ன 2?