Read more about the article இவர் சரி, தவறு, என்ற தீர்மானிப்புக்கு மேலே 2: உணவு உண்ணும் பழக்கம் & பரிணாம மாற்றங்கள்
29 3 2022 அன்னதானம்

இவர் சரி, தவறு, என்ற தீர்மானிப்புக்கு மேலே 2: உணவு உண்ணும் பழக்கம் & பரிணாம மாற்றங்கள்

சரியும் & தவறும் 2...சரியும் & தவறும் 2...சரியும் & தவறும் 2 உணவு உண்ணும் பழக்கம்.... Read together with.. முன் பகுதியை படிக்க கீழே கிளிக் செய்க: இவர் சரி, தவறு, என்ற தீர்மானிப்புக்கு மேலே 1: பரிணாம…

Continue Readingஇவர் சரி, தவறு, என்ற தீர்மானிப்புக்கு மேலே 2: உணவு உண்ணும் பழக்கம் & பரிணாம மாற்றங்கள்

இவர் சரி, தவறு, என்ற தீர்மானிப்புக்கு மேலே 1: பரிணாம வளர்ச்சி

சரியும் & தவறும் 1..... சரியும் & தவறும் 1.....சரியும் & தவறும் 1... சரியும் தவறும் பரிணாம வளர்ச்சி என்றால் என்ன? அதாவது சரியும் தவறும் என்று தீர்மானிக்கும் முன் இந்த தீர்மானிக்கும் முறையில் எத்தனை பரிணாம வளர்ச்சி? உலக…

Continue Readingஇவர் சரி, தவறு, என்ற தீர்மானிப்புக்கு மேலே 1: பரிணாம வளர்ச்சி