குடும்ப உறுப்பினர்களின் மோட்டிவ் 1 – என்னவாக இருந்து இருக்கும்? ஒரு ஆராய்வு.

குடும்ப உறுப்பினர்களின் மோட்டிவ் 1 எனது குடும்ப உறுப்பினர்களின் மோட்டிவ் என்னவாக இருந்து இருக்கும்? நெப்போலியன் ஹில் அவர்களின் திங்க் & குரோ ரிச் நூலில் அவர் எச்சரிக்கிறார்: "பழைய குப்பைகளில் மூழ்கிய சிந்தனையில் இருந்தால் நீ உருப்பட மாட்டாய்" நான்…

Continue Readingகுடும்ப உறுப்பினர்களின் மோட்டிவ் 1 – என்னவாக இருந்து இருக்கும்? ஒரு ஆராய்வு.