தெளிவில்லாமையிலிருந்து தெளிவான சட்டங்கள்

இவர் சரி, தவறு, என்ற தீர்மானிப்புக்கு மேலே 4: தெளிவில்லாமையிலிருந்து தெளிவான சட்டங்கள்

தெளிவில்லாமையிலிருந்து தெளிவான சட்டங்கள்….தெளிவில்லாமையிலிருந்து தெளிவான சட்டங்கள்….. சரியும் & தவறும் 4…சரியும் & தவறும் 4 சரியும் & தவறும் 4 ஒரு 70 வயது மனிதனுக்கு ஆசா பாசம் இருக்கிறது என்று சித்தரிக்கும்

Read More »
சரியும் & தவறும்

இவர் சரி, தவறு, என்ற தீர்மானிப்புக்கு மேலே 3: சரிகளும் தவறுகளும் எப்படி வடிவமைக்கப்படுகிறது?

 சரியும் & தவறும் 3…சரியும் & தவறும் 3…சரியும் & தவறும் 3… in the first place சரிகளும் தவறுகளும் எப்படி உருவாகிறது? எப்படி வடிவமைக்கப்படுகிறது? எப்படி உருவாக்கப்படுகிறது? இதை பற்றித்தான் ஆராய்கிறேன்.

Read More »
29 3 2022 அன்னதானம்-உணவு உண்ணும் பழக்கம்

இவர் சரி, தவறு, என்ற தீர்மானிப்புக்கு மேலே 2: உணவு உண்ணும் பழக்கம் & பரிணாம மாற்றங்கள்

சரியும் & தவறும் 2…சரியும் & தவறும் 2…சரியும் & தவறும் 2 உணவு உண்ணும் பழக்கம்…. Read together with.. முன் பகுதியை படிக்க கீழே கிளிக் செய்க: இவர் சரி, தவறு,

Read More »

இவர் சரி, தவறு, என்ற தீர்மானிப்புக்கு மேலே 1: பரிணாம வளர்ச்சி

சரியும் & தவறும் 1….. சரியும் & தவறும் 1…..சரியும் & தவறும் 1… சரியும் தவறும் பரிணாம வளர்ச்சி என்றால் என்ன? அதாவது சரியும் தவறும் என்று தீர்மானிக்கும் முன் இந்த தீர்மானிக்கும்

Read More »

The Basic Center-அடிப்படை மையம்-6; குடும்பத்தில் பிரச்சினையாகவே இருப்பாள்

அடிப்படை மையம்-6 குடும்பத்தில் பிரச்சினையாகவே இருப்பாள்/ன் consequently ஒரு மனிதன் அதிகம் மனக்கசப்புடன் வாழ்க்கிறான்/ள் என்றால் மனோவியலில் பல பல காரணங்கள் கண்டுபிடித்து சொல்கின்றனர். மன பழக்கம், மன ஒழுக்கம் இன்மை, ஏமாற்றம், நினைத்தது

Read More »

திரு பார்த்திபன் அவர்களின் தகவல்கள் கொண்ட விடியோக்கள்

பார்த்திபன் அவர்களின் தகவல்கள்… Oct 31, 2020  Sree Selva Vinayagar Temple, Mela Marungur ஏன் கோவில் கட்டி கொடுக்க சொல்ல வேண்டும்? ******************************* Sree Selva Vinayagar Temple Old Temple

Read More »

ஏன் கோவில் கட்டி கொடுக்க சொல்ல வேண்டும்?

கோவில் கட்டி கொடுங்கள் என்று ஊரோடு பேசி முடிவு செய்த பிறகு, ஸ்தபதியிடம் அவர் அவர் ஊர் தலைவர்கள் கையெழுத்திட்ட ஒப்பந்தம் ஏன் கோவில் கட்டி கொடுக்க சொல்ல வேண்டும்? ஒற்றுமை இல்லாதவர்கள், ஒத்துப்போக

Read More »

The Basic Center-அடிப்படை மையம்-5; ஆழத்தை உணர்தல்

So what is …அடிப்படை மையம்-5 ஆழத்தை உணர்தல்? What to discuss in this article-அடிப்படை மையம்-5 ஆழத்தை உணர்தல்? “இந்த கட்டுரையில் நான் போதிய தெளிவுடன் சொல்ல தெரியாமல் சொல்ல வருவது,

Read More »
நல்லது & தீயது செய்தால்?

The Basic Center-அடிப்படை மையம்-4 நிர்வாணா

அடிப்படை மையம்-4 நிர்வாணா நிர்வாணா என்ற சொல் சமஸ்க்ரிதத்திலிருந்து வந்த சொல். இதன் பொருள் தமிழில் அம்மணம் என்ற பொருள் இல்லை. ஆனால் அதுவும் வரும். ஒரு வாழைப்பழத்தை, ஒரு ஆப்பிளை நிர்வாணம் ஆக்கி

Read More »