மலேஷியா சொத்து பற்றிய சிந்தனைகள் 2024

மலேஷியா சொத்து பற்றிய சிந்தனைகள் 2024 மலேஷிய சொத்துக்களை பரிமாற்றம் செய்துகொள்ள பல பல கண்ணோட்டத்தில் சிந்திக்க வேண்டிய விஷயங்கள் மலேஷியா சொத்து பற்றிய சிந்தனைகள்… சொத்து விலையை குறைத்து நான் எதிர்பார்க்கிறேனா, பெண்

Read More »
Can I Assume This is Illegal?

Can I Assume This is Illegal???

Can I Assume This is Illegal?.இது சட்டவிரோதமானது?????????????? Can I Assume This is Illegal???..இது சட்டவிரோதமானது என்று நான் கருதலாமா??? 10 3 2024 கீழ் கண்ட விஷயங்கள், இன்று 10

Read More »
Warren-Buffett-7-Things-Poor-People-Waste-Money

7 Things Poor People Waste Money On-Warren Buffett

Warren Buffett: 7 Things Poor People Waste Money On Poor People Waste Money… வாரன் பஃபெட்: ஏழை மக்கள் பணத்தை வீணடிக்கும் 7 விஷயங்கள் ஸ்டீவ் பர்ன்ஸ் மூலம் நிதி

Read More »
Definiteness of Purpose

Definiteness of Purpose

Definiteness of Purpose Principle Unlocking Success: The Power of Definiteness of Purpose for Teens and Young Adults Introduction: In the journey towards success, Napoleon Hill’s

Read More »
செல்வந்தர்களுக்கு நடுத்தர வகுப்பினருக்கும் இடையிலான முதல் 10 வேறுபாடுகள்

செல்வந்தர்களுக்கு நடுத்தர வகுப்பினருக்கும் இடையிலான முதல் 10 வேறுபாடுகள்

மில்லியனர்களுக்கும் நடுத்தர வர்க்கத்திற்கும் இடையிலான முதல் 10 வேறுபாடுகள்” புத்தகத்தின் முதல் 10 முக்கியமான பாடங்கள் 1. கோடீஸ்வரர்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும் போது செலவை அதிகரிப்பதில்லை, முதலீட்டை அதிகரிக்கிறார்கள். 2. மில்லியனர்கள் யோசனைகளைப் பற்றி

Read More »