Read more about the article இன்று சங்கடஹர சதுர்த்தி முன்னிட்டு  4 11 2020 ஸ்ரீ செல்வா விநாயகர் கோவிலில் ஒரு சிறிய பூஜை நடந்தது
SSV Margali Pooja-2022/2023

இன்று சங்கடஹர சதுர்த்தி முன்னிட்டு 4 11 2020 ஸ்ரீ செல்வா விநாயகர் கோவிலில் ஒரு சிறிய பூஜை நடந்தது

சங்கடஹரசதுர்த்தி 4/11/2020 பூஜை... இன்று சங்கடஹர சதுர்த்தி முன்னிட்டு 4 11 2020 ஸ்ரீ செல்வா விநாயகர் கோவிலில் ஒரு சிறிய பூஜை நடந்தது...   Nov 4, 2020 சங்கடஹரசதுர்த்தி 4/11/2020 பூஜை.. ******************************************************************************* குடும்ப திருவிழா பதிவு  காதுகுத்து,…

Continue Readingஇன்று சங்கடஹர சதுர்த்தி முன்னிட்டு 4 11 2020 ஸ்ரீ செல்வா விநாயகர் கோவிலில் ஒரு சிறிய பூஜை நடந்தது