நான் எல்லா உயிரினங்களையும் சமமாக பார்க்கிறேனா 3?

சமமாக பார்க்கிறேனா 3? குறுகியபார்வை யும்  vs  விஸ்தாரமானபார்வை யும் ரமண மகரிஷி, அவர் தரும் தியானப் பயிற்சி “நான் யார்” என்று தொடங்கி அந்த “ நான்” கரையும் வரை “அந்த நான் யார்”’தான் கதி. மிக சுலபமான தியானம்…

Continue Readingநான் எல்லா உயிரினங்களையும் சமமாக பார்க்கிறேனா 3?

நான் எல்லா உயிரினங்களையும் சமமாக பார்க்கிறேனா2?

சமமாக பார்க்கிறேனா2? கலாச்சாரத்தின் பார்வையில்/கண்ணோட்டத்தில் ஏன் பாகப்பிரிவினை என்ற ஒரு முறை வந்தது? அதன் அவசியம் என்ன ? கலாச்சார  ரீதியாக பழைய காலங்களில் அப்பா, அவரின் சகோதரர்கள் சேர்ந்து வாழ்ந்து வந்தார்கள்.  அதாவது இரண்டு அல்லது மூன்று தலைமுறைகள் சேர்ந்து…

Continue Readingநான் எல்லா உயிரினங்களையும் சமமாக பார்க்கிறேனா2?

நான் எல்லா உயிரினங்களையும் சமமாக பார்க்கிறேனா 1?

சமமாக பார்க்கிறேனா 1? நான் எல்லா உயிரினங்களையும் சமமாக பார்க்கிறேனா? பாகம் 1 நான் எல்லா உயிரினங்களையும் சமமாக பார்க்கிறேனா? பாகம் 1-   29 8 2020 குந்தி தேவி என்ற தாயின் பார்வை எப்படியான பார்வை ? நாம் கர்ணன்…

Continue Readingநான் எல்லா உயிரினங்களையும் சமமாக பார்க்கிறேனா 1?