விழிப்புணர்வின் அவசியம் என்ன 2?

விழிப்புணர்வின் அவசியம் என்ன 2 ல் முக்கியமாக தம்பி MKG சண்முகத்துக்கு எழுதியது.விழிப்புணர்வின் அவசியம் என்ன 2 ல் நான் விவாதிக்கப்போவது நானும் தம்பி MKGS உடன் 3 7 2022ல் இரவில் கைத்தொலைபேசியில் பேசிய விபரங்கள் பற்றியது.நான் தம்பிக்கு போன்…

Continue Readingவிழிப்புணர்வின் அவசியம் என்ன 2?
Read more about the article விழிப்புணர்வின் அவசியம் என்ன 1?
விழிப்புணர்வின் அவசியம் என்ன

விழிப்புணர்வின் அவசியம் என்ன 1?

விழிப்புணர்வின் அவசியம் என்ன? எதற்காக விழிப்புணர்வு? அதன் முக்கியத்துவம் என்ன? கீழ் கண்ட யூ டியூபில் பேசிய அளவு விழிப்புணர்வு வந்து விட்டால் நாம் எல்லாம் ஞானி ஆகி விடலாம். சரியான புரிதல் என்றால் என்ன? சரியான புரிதல் என்றால் என்ன?…

Continue Readingவிழிப்புணர்வின் அவசியம் என்ன 1?