அன்னதானம் செய்யும் கோவில்களின் அறக்கட்டளைகள்

அன்னதானம் செய்யும் கோவில்களின் அறக்கட்டளைகள்-எங்கே உள்ளது தெரியுமா? அன்னதானம் செய்யும் கோவில்களின் அறக்கட்டளைகள் பற்றி கிணற்றுத்தவளைகளுக்கு தெரியாது. So.. தனது ஊரிலே சொந்த மருமகள் கூட மதிக்காத மனிதர்களுக்கு தெரியாது. ஒரு மருமகளின் ஆதங்கம்: "நான் வாழ வந்த வீட்டுக்கு எதிரே…

Continue Readingஅன்னதானம் செய்யும் கோவில்களின் அறக்கட்டளைகள்
Read more about the article தலைமைத்துவம் & என்னை மதிக்கவேண்டும்
Balakrishnan Family-தலைமைத்துவம் & என்னை மதிக்கவேண்டும்

தலைமைத்துவம் & என்னை மதிக்கவேண்டும்

தலைமைத்துவம் & என்னை மதிக்கவேண்டும்  விரிவாக ஆழ்ந்து ஆராய்வோம் தலைமைத்துவம் & என்னை மதிக்கவேண்டும் எனும் மனோவியலை அல்லது கொள்கை பற்றிய ஒரு ஆராய்ச்சி. கழிசடை எண்ணங்கள் நிறைந்த முட்டாளர்கள் & சுயநலவாதிகள். தலைமைத்துவம் & என்னை மதிக்கவேண்டும் சமீபத்தில் ஒரு…

Continue Readingதலைமைத்துவம் & என்னை மதிக்கவேண்டும்
Read more about the article What are the way Balakrishnan bought a land from me, in Mela Marungoor?
Balakrishnan bought a land

What are the way Balakrishnan bought a land from me, in Mela Marungoor?

Balakrishnan bought a land from me. But the question is how did he buy? Did he buy honestly method?நான் பக்கத்துக்கு வீட்டில் பெண் உறுப்பினர்கள் குளிக்க போன நேரத்தில் அவர்கள் வீட்டில் நுழைந்து உட்கார்ந்து கொண்டேன்.…

Continue ReadingWhat are the way Balakrishnan bought a land from me, in Mela Marungoor?
Read more about the article Napoleon Hill Works Which Influenced My Life 2
Balakrishnan Mela Marungoor

Napoleon Hill Works Which Influenced My Life 2

MKP Pando Facebook-f Twitter Google-plus-g Envelope Napoleon Hill Works 2 is more about my life experience. Additionally, Napoleon Hill Works 2 elaborate, my born village people psychology. 10 வித உந்து…

Continue ReadingNapoleon Hill Works Which Influenced My Life 2
Read more about the article Why Balakrishnan & Ramachandran Not Responding?
Balakrishnan

Why Balakrishnan & Ramachandran Not Responding?

ஏன் இன்னும் தக்க பதில் மேல மருங்கூரை சேர்ந்த பாலகிரிஷ்ணனும், அவர் மகன் ராமச்சந்திரனும் கூற முன் வரவில்லை.My real concern is why Ramachandran Not Responding?ஷியாமி (சாமி), எனக்கு ஒரு உண்மை இல்லை சில உண்மைகள் தெரிஞ்சு ஆகனும்…

Continue ReadingWhy Balakrishnan & Ramachandran Not Responding?
Read more about the article Conversation between Ramachandran & Pandorangan through WhatsApp 24-28/5/2021
Balakrishnan Handling Money with Happy

Conversation between Ramachandran & Pandorangan through WhatsApp 24-28/5/2021

Ramachandran & Pandorangan 24-28/5/ 2021 conversed through WhatsaApp. I make this to the public, especially Marungoor people Ramachandran Balakrishnan Ramachandran & Pandorangan 24-28/5/ 2021, the conversation happened between 24 to…

Continue ReadingConversation between Ramachandran & Pandorangan through WhatsApp 24-28/5/2021
Read more about the article Conversation between Ramachandran &  Pandorangan through WhatsApp 23 may 2021
Ramachandran Balakrishnan

Conversation between Ramachandran & Pandorangan through WhatsApp 23 may 2021

All these were Conversation between Ramachandran & Pandorangan through WhatsApp on 23 May 2021 எண்களின் பூர்விக சொத்து மதிப்பை அடிப்படையில் வைத்து கோவில் கட்ட கீழ் கண்டா இடையூறுகள் பாலகிருஷ்ணன் செய்யாமல் இருந்து இருந்தால் வெறும்…

Continue ReadingConversation between Ramachandran & Pandorangan through WhatsApp 23 may 2021