…சிந்தித்தது உண்டா?

இதை பற்றி நாம் சிந்தித்தது உண்டா? இதில் ஏதும் அவசியமான தகவல் அல்லது வாழ்க்கைக்கு தேவையான பாடம் இருக்கிறதா? 1.7.2020 சின்ன கௌண்டர் இனி தேவைப்படுவாரா? இன்னும் நாம் வயதி பெரியவர் என்றும் அவர் சரியான நியாயத்தை அடிப்படையாக வைத்து என்று நம்புகிறோமா? கிரிச்லேர் (crysler ), கார் உற்பத்தியாளர் . ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் பெரிய சாதனை படைத்தவர். அவரின் முழு சேமிப்பையும் இளம் வயதில் ஒரு கார் வாங்கி அக்கு வேறாகவும் அணி வேறாகவும் பல…
Read more


July 1, 2020 0