நான் எல்லா உயிரினங்களையும் சமமாக பார்க்கிறேனா 1?

சமமாக பார்க்கிறேனா 1? நான் எல்லா உயிரினங்களையும் சமமாக பார்க்கிறேனா? பாகம் 1 நான் எல்லா உயிரினங்களையும் சமமாக பார்க்கிறேனா? பாகம் 1-   29 8 2020 குந்தி தேவி என்ற தாயின் பார்வை எப்படியான பார்வை ? நாம் கர்ணன்…

Continue Readingநான் எல்லா உயிரினங்களையும் சமமாக பார்க்கிறேனா 1?

இதை பற்றி நாம் சிந்தித்து பார்த்ததுண்டா? III

நாம் சிந்தித்து பார்த்ததுண்டா III??? நமக்கு சரியான புரிதல் இருக்கிறதா? வாருங்கள் மற்றவர்களை வாய்க்கூசாமல் குறை பேசி பேரின்பம் காண்போம்!!! – PART 4 அமிஷ் எழுதிய சிவா முத்தொகுதி பற்றியா 3 பாகங்கள் கொண்ட புத்தகங்களை பிடித்து வருகிறேன். https://rsubramani.wordpress.com/2017/10/22/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%BE-%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%BF/ நாம்…

Continue Readingஇதை பற்றி நாம் சிந்தித்து பார்த்ததுண்டா? III

இதை பற்றி நாம் சிந்தித்து பார்த்ததுண்டா? II

சிந்தித்து பார்த்ததுண்டா II? நமக்கு சரியான புரிதல் இருக்கிறதா? வாருங்கள் மற்றவர்களை வாய்க்கூசாமல் குறை பேசி பேரின்பம் காண்போம்!!! –  15/8/2020 நிறைய காய்கறி உள்ள சாம்பாரில் ஒவ்வொன்றாக ஆராய்ந்து பார்த்தால், சாம்பார் போட்டியிலிருந்து காய்கறிகள் முதல் புயூஜியத்தில் இருந்து வந்தது…

Continue Readingஇதை பற்றி நாம் சிந்தித்து பார்த்ததுண்டா? II

இதை பற்றி நாம் சிந்தித்து பார்த்ததுண்டா-I

நாம் சிந்தித்து பார்த்ததுண்டா-I???? நமக்கு சரியான புரிதல் இருக்கிறதா? வாருங்கள் மற்றவர்களை வாய்க்கூசாமல் குறை பேசி பேரின்பம் காண்போம்!!! நாம் சிந்தித்து பார்த்ததுண்டா-I?????     8/8/2020 சென்ற வாரம் நான் செய்த தவறு வியாபாரிகள் பல வித இன்னலைகளை சந்திப்பதை முன்னிட்டு ஒரு…

Continue Readingஇதை பற்றி நாம் சிந்தித்து பார்த்ததுண்டா-I

வாருங்கள் மற்றவர்களை வாய்க்கூசாமல் குறை பேசி பேரின்பம் காண்போம்!!! – Part 1 1/8/2020

குறை பேசி பேரின்பம் காண்போம்....... நமது வெற்றி தொழில், மற்றும் அனைத்து வித உறவுகள் நமது சமுதாயத்துடன் இணையும் திறனை சார்ந்தது. 2020/08/01..குறை பேசி பேரின்பம் காண்போம் உலகத்தோடு ஓட்ட ஒழுகல் பல காற்றும் கல்லாதான் அறிவிலான் என்று வள்ளுவர் சொன்னதும்…

Continue Readingவாருங்கள் மற்றவர்களை வாய்க்கூசாமல் குறை பேசி பேரின்பம் காண்போம்!!! – Part 1 1/8/2020