மாதம் ஒன்றிரண்டு வாழ்வின் எனது அனுபவங்கள் ஜனவரி 2022/3, அதை பற்றிய மனரீதியான ஒரு ஆராய்வும்

அனுபவங்கள் ஜனவரி 2022/3.... இதில் வரும் அணைத்தும் கற்பனையே. பொழுது போகவில்லை என்பதால், யாரையாவது நினைத்து நொந்து கொள்ள முழுக்க முழுக்க கற்பனையில் எழுதியது. MKP Pandorangan அனுபவங்கள் ஜனவரி 2022/3... இத்தலைப்பு நமது வாழ்வில் மற்றவர்களின் முடிவுகள் எப்படி வயது,…

Continue Readingமாதம் ஒன்றிரண்டு வாழ்வின் எனது அனுபவங்கள் ஜனவரி 2022/3, அதை பற்றிய மனரீதியான ஒரு ஆராய்வும்

மாதம் ஒன்றிரண்டு வாழ்வின் எனது அனுபவங்கள் ஜனவரி 2022/2, அதை பற்றிய மனரீதியான ஒரு ஆராய்வும்

அனுபவங்கள் ஜனவரி 2022/2.. இதில் வரும் அணைத்தும் கற்பனையே. பொழுது போகவில்லை என்பதால், யாரையாவது நினைத்து நொந்து கொள்ள முழுக்க முழுக்க கற்பனையில் எழுதியது. MKP Pandorangan அந்த மனிதனின் துணைவியின் புலம்பல்கள். அனுபவங்கள் ஜனவரி 2022/2... துணிந்து விட்டாள் ஒரு…

Continue Readingமாதம் ஒன்றிரண்டு வாழ்வின் எனது அனுபவங்கள் ஜனவரி 2022/2, அதை பற்றிய மனரீதியான ஒரு ஆராய்வும்
Read more about the article மாதம் ஒன்றிரண்டு வாழ்வின் எனது  அனுபவங்கள் ஜனவரி 2022/1, அதை பற்றிய மனரீதியான ஒரு ஆராய்வும்
Kalugu

மாதம் ஒன்றிரண்டு வாழ்வின் எனது அனுபவங்கள் ஜனவரி 2022/1, அதை பற்றிய மனரீதியான ஒரு ஆராய்வும்

அனுபவங்கள் ஜனவரி 2022/1... மாதம் ஒன்றிரண்டு வாழ்வின் எனது அனுபவங்கள் ஜனவரி 2022/1, அதை பற்றிய மனரீதியான ஒரு ஆராய்வும் மாதம் ஒரு அனுபவம் பற்றி எனது வெப்சைட் ப்லோக்கில், எழுதுவதாக தீர்மானித்து உள்ளேன். இத்தலைப்பு நமது வாழ்வில் மற்றவர்களின் முடிவுகள்…

Continue Readingமாதம் ஒன்றிரண்டு வாழ்வின் எனது அனுபவங்கள் ஜனவரி 2022/1, அதை பற்றிய மனரீதியான ஒரு ஆராய்வும்